Restwarmte

Restwarmte is een ruim begrip, over het algemeen wordt hiermee een warmtestroom bedoeld die wel duidelijk wordt geïdentificeerd als een warmtestroom, echter vaak te laag van kwaliteit (temperatuur) om direct bruikbaar te zijn. Om deze warmte weer nuttig te maken zal deze moeten worden opgewaardeerd naar een weer bruikbaar niveau, hiervoor wordt over het algemeen een elektrisch gedreven warmtepomp gebruikt. Voor deze processen ontwikkelt ETP installaties met warmtepompen in het hart van het systeem. Als warmtestromen valt te denken aan bv: condensorwarmte van koelprocessen, effluent van rioolwaterzuiveringen, industriële droogprocessen, condensorwarmte van WKK’s etc.