WOW

Warmte uit oppervlakte water

De techniek van Warmte en Koude Opslag (WKO) is reeds vele jaren een bekende oplossing, in de wereld van het energie zuinige vastgoed, om te voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van gebruikers, investeerders en ontwikkelaars van gebouwen in Nederland. Minder bekend is de oplossing met oppervlaktewater, waarbij de warmte en koude middels een soortgelijke bovengrondse installatie met behulp van warmtepompen aan oppervlakte water onttrokken wordt. Deze oplossing kan worden gekozen in gebieden waar het boren van bronnen niet mogelijk is, of waar oppervlakte water nabij de vraag is gelegen.

De combinatie van WOW en WKO kan ook een interessante oplossing zijn wanneer er door het jaar een relatief grote koudevraag aanwezig zou zijn. De koude bron kan worden geladen met koude uit het oppervlaktewater in de winterperiode.