Project Description

Mahler 4

Zuidas Amsterdam

De afgelopen jaren zijn aan de Zuidas in Amsterdam enkele omvangrijke kantoorcomplexen voor uiteenlopende bedrijfstakken verrezen, met een totaal nieuwe infrastructuur met in de ondergrondse parkeergarages ieder hun eigen techniek ruimtes. In deze ruimtes van de complexen SOM, ITO, Vinoly, Egeraat en UN-Studio zijn ETP installaties geplaatst. Deze 5 gelijkwaardige installaties van het type HWS-3600 leveren in totaal 14mW koeling voor deze 5 gebouwen van in totaal 220.000 m2. De bronnen zijn voor alle complexen geclusterd langs de trambaan van de Parnassusweg en langs de Gustav Mahlerlaan. Deze zijn uitgevoerd met ondergronds overrijdbare bron behuizingen die voor service doeleinden eenvoudig benaderbaar zijn.

Toegepaste producten

Toegepast service onderhoud

Meer weten over deze opdracht?

Neem contact op met ETP